Aktualności

Obchody "Polsko-Francuskiego Roku Nauki"

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoAmbasada Francji
w Warszawie oraz Instytut Francuski w Polsce zapraszają do udziału
V Polsko-Francuskim Forum Nauki i Innowacji, organizowanym
w ramach obchodów Polsko-Francuskiego Roku Nauki

  

Data: 19 listopada 2019, 9:30 – 16:30
 
Miejsce: Szkoła Główna Handlowa, al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, Polska
 
Warunki: wydarzenie w języku polskim i francuskim z tłumaczeniem symultanicznym

  

Cele Forum

 • Obchody Polsko-Francuskiego Roku Nauki w ramach 100. rocznicy przywrócenia stosunków dyplomatycznych między Polską i Francją
 • Wzmocnienie polsko-francuskiej współpracy w dziedzinie badań i innowacji, zwłaszcza w ramach dwustronnego programu PHC Polonium
 • Promowanie współpracy między zespołami badawczymi a przemysłem innowacyjnym

Grupa docelowa

 • naukowcy,
 • pracownicy uczelni i instytutów,
 • urzędnicy,
 • innowatorzy,
 • studenci.

  
Agenda

09:30-10:00  Rejestracja uczestników
10:00-10:20

 Oficjalne otwarcie Forum/słowo wstępne

 • SGH, MNiSW, Ambasada Francji w Polsce, CNRS
10:20-10:40  Ocena programu PHC Polonium: prezentacja wyników za okres 2005 – 2018
10:40-12:10  Okrągły stół na temat roli i formatu międzynarodowych ośrodków badawczych
 w Europie
12:10-13:20

 Przerwa kawowa – plakaty

 • Sesja plakatowa PHC Polonium
13:20-14:50  Okrągły stół na temat współpracy między zespołami badawczymi a przemysłem
 innowacyjnym oraz narzędzi instytucjonalnych w celu rozwoju innowacji
14:50-15:00

 Podsumowanie

 • Przyznanie nagrody za najlepszy plakat – głosowanie uczestników Forum
15:00-16:30  Lunch

    

Rejestracja zgłoszeń na Forum jest już otwarta: kliknij tutaj»

  

Więcej informacji na temat Polsko-Francuskiego Roku Nauki»

  

Zapraszamy do udziału!

  

  

(Źródło: www.institutfrancais.pl; www.pl.ambafrance.org)