Badania i nauka

Nasi absolwenci nagrodzeni w XV Ogólnopolskim Konkursie Prac Dyplomowych Młodzi Innowacyjni

Mamy kolejne dobre wiadomości! Nasi absolwenci zostali nagrodzeni w XV Ogólnopolskim Konkursie Prac Dyplomowych Młodzi Innowacyjni 2023 organizowanym przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP!

  • Dr inż. Maksym Figat, absolwent WEiTI, a obecnie adiunkt w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej, zwyciężył w tegorocznej edycji konkursu w kategorii prac doktorskich. Rozprawa pt. Automatic generation of robotic system controllers based on a specification analizuje problem automatycznej generacji sterownika systemu robotycznego na podstawie formalnej specyfikacji. Głównym celem pracy dyplomowej było opracowanie uniwersalnej metody specyfikowania systemów robotycznych wykorzystującej koncepcję agenta upostaciowionego (EAA) oraz Model Driven  Engineering (MDE). Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Cezary Zieliński.
  • Wyróżnienie w konkursie w kategorii prac magisterskich zdobyła również mgr inż. Sonia Litwin za pracę magisterską pt. Human-Centered Systems Thinking. Humanity, Nature and Technology in Social Robot Design, której promotorem był prof. dr hab. inż. Mariusz Olszewski.

Konkurs „Młodzi Innowacyjni” skierowany jest do absolwentów kierunków ścisłych i technicznych studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych uczelni wyższych na terenie Polski. Ocenie w ramach konkursu podlegają walory poznawcze, naukowe, a także możliwość praktycznego wdrożenia  wyników prac dyplomowych w automatyce, robotyce lub pomiarach. Zakres tematyczny zgłaszanych do konkursu prac od lat niezmiennie dotyczy dziedzin:

  • sterowanie, automatyka i automatyzacja procesów,
  • robotyka,
  • metrologia i systemy pomiarowe,
  • czujniki i przetworniki pomiarowe,
  • systemy diagnostyki technicznej i kontroli jakości.

Gratulujemy Laureatom!