Międzyuczelniana Konferencja Metrologów.

We wrześniu 2018 roku odbędzie się jubileuszowa, pięćdziesiąta Międzyuczelniana Konferencja Metrologów.

 

Pierwsza Konferencja, pod nazwą Narada Katedr Miernictwa Elektrycznego i Elektronicznego, dotyczyła problematyki nauczania miernictwa i odbyła się w 1966 roku w Szczecinie. Wówczas to narodził się pomysł corocznych spotkań metrologów poświęconych przede wszystkim prezentacjom prac naukowych, a także służących dyskusjom na tematy dydaktyczne. Przez ponad 50 lat w corocznych konferencjach organizowanych przez ośrodki naukowe w całej Polsce wzięły udział tysiące osób zajmujących się metrologią.Pragniemy by Konferencja w 2018 roku była zarówno okazją do spotkania pracowników wszystkich środowisk naukowych zajmujących się metrologią w Polsce, jak i do wspomnień na temat historii Konferencji. Liczymy również na udział przedstawicieli instytutów badawczych, metrologii prawnej i wojskowej, a także osób z przemysłu, co pozwoli na wspólne refleksje nad historią metrologii i jej przyszłością.

 

W pierwszym dniu obrady jubileuszowe oraz sesje naukowe odbędą się na Wydziale Elektrycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. W drugim dniu zapraszamy do odwiedzenia Kopenhagi, miasta gdzie studiował oraz uzyskał stopień doktora i profesora duński fizyk i chemik Hans Christian Ørsted. Wykazał On, że igła magnesu wychyla się pod wpływem prądu w przewodzie, co dało podstawy konstrukcji pomiarowych przyrządów elektromechanicznych. Uczestnicy MKM-u będą mieli okazję odwiedzić założoną przez Ørstea Uczelnię oraz zobaczyć Jego pomnik w Ørstedparken.

 

Komitet Naukowy dostrzega znaczenie kształcenia młodego pokolenia metrologów w nurcie innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy, stąd zaproszenie jest również kierowane do  młodych badaczy, tj. asystentów, doktorantów i studentów - członków kół naukowych wraz z opiekunami o zgłaszanie prac i udział w obradach.

 

I wariant - 350 zł za jednodniowy udział w konferencji 10 września na Wydziale Elektrycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego; opłata obejmuje: uczestnictwo w obradach, druk jednego artykułu, materiały konferencyjne, monografię jubileuszową, przerwy kawowe, obiad.

 

II wariant - 1350 zł za pełny udział w konferencji, tj. 10 września na Wydziale Elektrycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego oraz w dniu 11 września w Kopenhadze”; opłata obejmuje: uczestnictwo w obradach, druk jednego artykułu, materiały konferencyjne, monografię jubileuszową, dwa noclegi z wyżywieniem na promie Szczecin-Ystad, zwiedzanie Kopenhagi, transport w obie strony na trasie Szczecin-Świnoujście, przerwy kawowe.

 

W obu przypadkach po uzyskaniu pozytywnych recenzji i akceptacji Komitetu Naukowego zgłoszone artykuły zostaną opublikowane w Zeszytach Naukowych Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej (na liście B MNiSW, 10 punktów w 2017 r.). Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie konferencji http://mkm2018.el.pcz.pl.
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Komitetem Organizacyjnym +48 34 3250 883, 34 3250 893 lub e-mailowy mkm2018@el.pcz.czest.pl.

 

Honorowy Przewodniczący Konferencji, prof. dr hab. inż. Stefan Kubisa
Przewodniczący Komitetu Naukowego, prof. dr hab. inż. Jerzy Jakubiec
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, dr hab. inż. Dariusz Świsulski, prof. PG
Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego, dr hab. inż. Sławomir Gryś, prof. PCz