Dodatkowa rekrutacja Erasmus+ na wyjazdy w semestrze letnim 2021/2022 (2022L)

Erasmus_plus

 

Informujemy o dodatkowej rekrutacji na wyjazdy w ramach programu międzynarodowej wymiany studentów Erasmus+. Rekrutacja dotyczy wyjazdów na wolne miejsca w roku akademickim 2021/2022 i dotyczy semestru letniego 2021/2022 (2022L).

Wniosek o wyjazd można wypełnić w portalu USOS-web w dniach od 15 października do 3 listopada 2021.

Rekrutacja odbywa się na zasadzie – kto pierwszy ten lepszy – tzn. o przyznaniu wyjazdu decyduje kolejność dostarczenia pocztą elektroniczną (e-mail) wydrukowanego i podpisanego wniosku do Biura Współpracy Międzynarodowej Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych  (Anna.Neubart@pw.edu.pl). Uwaga. Wniosek może być niepodpisany jeżeli zostanie wysłany przez studenta z uczelnianej skrzynki pocztowej w usłudze Office 365 PW.

Pełny harmonogram rekrutacji jest przedstawiony w tabeli 1.

Tabela 1. Harmonogram dodatkowej rekrutacji na wyjazdy w semestrze letnim 2021/2022 (2022L)

Lp. Działanie Termin
1 Przyjmowanie zgłoszeń  15 października - 3 listopada 2021
2 Weryfikacja zgłoszeń  4 listopada 2021
3 Sprawdzenie przez studentów oferty edukacyjnej na stronach internetowych uczelni partnerskich, do których studenci zostali zakwalifikowani  5 - 8 listopada 2021
4 Przygotowanie przez studentów dokumentów wyjazdowych, ewentualne roszady i przesunięcia  9 - 15 listopada 2021
5 Ogłoszenie wyników  16 listopada 2021

Uwaga!

  1. Rekrutacja dotyczy tylko tych uczelni, gdzie nie został jeszcze wypełniony limit miejsc w roku akademickim 2021/2022.
  2. Przed wybraniem uczelni zagranicznej, należy dodatkowo upewnić się (czytając informacje dostępne na stronach internetowych tej uczelni), czy dana uczelnia jeszcze akceptuje zgłoszenia na semestr letni 2021/2022. 
Aby wziąć udział w rekrutacji należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy w portalu USOS-web, a następnie wydrukować go, podpisać i dostarczyć pocztą elektroniczną (e-mail) w terminie do 4 listopada 2021, do godz. 15.00, do Biura Współpracy Międzynarodowej WEiTI (Anna.Neubart@pw.edu.pl). Uwaga. Wniosek może być niepodpisany jeżeli zostanie wysłany przez studenta z uczelnianej skrzynki pocztowej w usłudze Office 365 PW.

Prosimy studentów o składanie zgłoszeń niezwłocznie po ich wypełnieniu, co ułatwi terminowe zgłoszenie studentów w uczelniach partnerskich, bo – w większości uczelni – termin akceptacji kandydatów upływa w dniu 15 listopada 2021. 

Dodatkowe informacje

  • Film instruktażowy, umieszczony na stronie Centrum Współpracy Międzynarodowej PW, pokazuje jak należy wypełnić formularz zgłoszeniowy:

https://erasmus.pw.edu.pl/erasmus/Strefa-studenta/Wyjazdy-na-studia/Rekrutacja

  • Informacje na temat programu Erasmus+ są umieszczone w witrynie Wydziału pod adresem:

WEITI» Studia» Wymiana międzynarodowa» Erasmus+

  • Informacje, które były prezentowane na spotkaniu informacyjnym w dniu 10 marca 2021, dotyczą wyjazdów w roku akademickim 2021/2022 i są zachowane w następującym pliku: 

Materiały ze spotkania informacyjnego 10 marca 2021 »