Rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2023/2024

Erasmus_2023

 

Informujemy o rozpoczęciu rekrutacji na wyjazdy na studia w uczelniach europejskich, w ramach programu międzynarodowej wymiany studentów Erasmus+. Rekrutacja dotyczy wyjazdów w roku akademickim 2023/2024 (zarówno na semestr zimowy, jak też na semestr letni lub na cały rok akademicki).

 

  Spotkanie informacyjne odbędzie się w Audytorium Centralnym
na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych 
8 marca 2023 (środa) , o godz. 14:15

Materiały, które będą prezentowane na spotkaniu w dniu 8 marca 2023 zostaną udostępnione w tym miejscu po spotkaniu (przed spotkaniem można zapoznać się z materiałami z ubiegłego roku):

 

Co warto zrobić przed spotkaniem

 1. Obejrzyj listę ofert wyjazdów przygotowanych dla studentów Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych w portalu USOS-Web:
  https://usosweb.usos.pw.edu.pl/kontroler.php?_action=dla_stud/studia/wymiana/oferty/index&jed_org_kod=103000

  Aby obejrzeć oferty wyjazdów należy najpierw uwierzytelnić się (zalogować się) w portalu USOS-Web jako student. Ofert wyjazdów szukaj w zakładce dla studentów/Wymiana studencka
 2. Obejrzyj bardziej szczegółowe informacje nt. interesujących cię propozycji na stronie internetowej Wydziału:
  WEITI» Studia» Wymiana międzynarodowa» Umowy dwustronne

  • W kolumnie „Students.Per.level” znajduje się informacja o stopniu studiów oraz o liczbie dostępnych miejsc dla studentów danego stopnia studiów.
  • W kolumnie „Languages” znajduje się informacja o zaleceniach dot. znajomości języka.
 3. Przyjdź na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 8 marca 2023 (środa) o godz. 14:15 w Audytorium Centralnym (na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych).

 

Harmonogram rekrutacji na wyjazdy w roku akademickim 2023/2024

Lp. Działanie Termin
1. Spotkanie informacyjne  8 marca 2023 (Audytorium Centralne)
2. Przyjmowanie zgłoszeń  1 marca - 30 marca 2023
3. Weryfikacja zgłoszeń 31 marca 2023
4. Ogłoszenie wyników  4 kwietnia 2023
5. Sprawdzenie przez studentów oferty edukacyjnej na stronach internetowych uczelni partnerskich, do których studenci zostali zakwalifikowani  4 - 21 kwietnia 2023
6. Przyjmowanie zgłoszeń na wolne miejsca, ewentualne roszady i przesunięcia  4 - 21 kwietnia 2023
7. Ogłoszenie wyników, po uwzględnieniu zmian 21 kwietnia 2023

Uwaga!

Niektóre uczelnie wymagają przesłania informacji o zakwalifikowanych studentach już w marcu, w szczególności:

Lp. Uczelnia Termin przyjmowania zgłoszeń
1. Télécom ParisTech (France) 15 marca 2023
2. Aachen University (Deutschland) 30 marca 2023
3. Ecole Centrale d'Electronique (Paris, France) 30 marca 2023

Studenci zainteresowani wyjazdem do tych uczelni muszą złożyć swoje zgłoszenia w Biurze Współpracy Międzynarodowej WEiTI (pok. 158) najpóźniej do godz. 12:00 w dniu poprzedzającym termin przyjmowania zgłoszeń (14 lub 29 marca 2023).

Erasmus-plus

Uwaga!

Aby wziąć udział w rekrutacji należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy w portalu USOS-web w terminie do 30 marca 2023, do godz. 23:59, a następnie wydrukować go, podpisać i dostarczyć w terminie do 31 marca 2023, do godz. 12:00, do Biura Współpracy Międzynarodowej WEiTI (pok. 158).

Można też wysłać wniosek pocztą elektroniczną z uczelnianego konta pocztowego!

Aby to zrobić, należy najpierw wypełnić i złożyć wniosek w portalu USOS-web, a następnie pobrać go w postaci pliku pdf, umieścić jako załącznik w mailu i przesłać na adres:

Taki wniosek, o ile zostanie wysłany przez studenta z jego uczelnianego konta pocztowego, nie musi być wydrukowany ani podpisany odręcznie.