Wyniki wyborów kandydata na Dziekana WEiTI na kadencję 2024 - 2028

W dniu 25.04.2024 r. Wydziałowe Kolegium Elektorów wskazało

prof. dr. hab. inż. Tomasza Stareckiego 

jako kandydata na Dziekana Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych w kadencji 2024–2028. 

Zgodnie ze Statutem Politechniki Warszawskiej, Wydziałowe Kolegium Elektorów wyłania kandydata na dziekana i przedstawia do powołania Rektorowi.

Szczegółowe wyniki wyborów dostępne są w pliku poniżej:

Protkol_WKE_nr_3 (pdf, 175,35 kB)