Wyniki wyborów uzupełniających z dnia 23 stycznia 2024 r.

Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Wydziału w grupach Bw i C przedstawione są w załączonym pliku.