Wyniki wyborów z dnia 18. stycznia 2024 r.

W dniu 18.01.2024 r. odbyły się wybory do:

  • kolegium elektorów do wyboru Rektora w grupach A i B
  • pośredniego kolegium elektorów do wyboru przedstawicieli do Senatu w grupach A i B
  • pośredniego kolegium elektorów do wyboru przedstawicieli do wyboru Rektora i wyboru przedstawicieli do Senatu w grupie C
  • przedstawicieli z grupy Bw i C do:
    • rad wydziałów;
    • wydziałowych kolegiów elektorów;

Wyniki wyborów przedstawione są w załączonym pliku.