Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Strona WWW Instytutu: http://www.ire.pw.edu.pl/               Profil Instytutu w Bazie Wiedzy PW

Dyrektor Instytutu
 prof. dr hab.inż. Józef Modelski 
tel. +48 22 825 3929
tel. +48 22 234 7233
e-mail J.Modelski@ire.pw.edu.pl
pok. 422 
Zastępca Dyrektora ds. naukowych 
 dr hab. inż. Piotr Bilski, prof. uczelni
tel./fax 22 234 5367
e-mail P.Bilski@ire.pw.edu.pl
pok. 426
Zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych 
 dr inż. Andrzej Buchowicz 
tel. +48 22 234 7829
tel. +48 22 234 7696 
tel. +48 22 825 5248
e-mail A.Buchowicz@ire.pw.edu.pl
pok. 424
Sekretariat Instytutu 
 Anna Smenda
 Marta Rudnicka
tel. +48 22 825 3929 
tel. +48 22 234 7233 
fax +48 22 825 3769 
e-mail M.Rudnicka@ire.pw.edu.pl
e-mail A.Smenda@ire.pw.edu.pl 
pok. 422
Sekretariat naukowy
mgr Karolina Bąk 
tel./fax +48 22 234 5367
e-mail : karolina.bak@pw.edu.pl
pok. 426
Sekretariat dydaktyczny
 mgr Monika Feluś
 Izabela Dudek
tel./fax +48 22 825 5248
tel. +48 22 234 7696
e-mail M.Felus@ire.pw.edu.pl
e-mail I.Dudek@ire.pw.edu.pl
pok. 424
Pełnomocnik Dyrektora ds. administracyjno-technicznych
i finansowych
 dr inż Piotr Brzeski 
tel. +48 22 234 7742
e-mail P.Brzeski@ire.pw.edu.pl 
pok. 424 
Pełnomocnik Kwestora 
 Janina Nowak
tel. +48 22 234 7645
tel. +48 22 234 7743
pok. 420

Pracownicy Instytutu

W skład Instytutu wchodzą: