Wybór specjalności dla studentów 3 semestru studiów pierwszego stopnia na kierunku Elektronika w semestrze 23Z

Wybór specjalności w portalu USOS-web

Przypominamy studentom, którzy są na trzecim semestrze studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w języku polskim na kierunku Elektronika, że podział studentów na specjalności nastąpi na podstawie ich deklaracji złożonych w portalu USOS-web. Deklaracje wyboru specjalności należy złożyć w dniach od 2 do 18 stycznia 2024 r.

 Uwaga!

W bieżącym semestrze wyboru specjalności dokonują tylko studenci zarejestrowani na trzecim semestrze studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Elektronika.

W każdym przypadku możliwości wyboru są ograniczone i wynikają z wykazu przedmiotów o specjalnym przeznaczeniu (reprezentujących specjalności), które zostały umieszczone w następującej grupie przedmiotów.

Studenci wymienionego kierunku studiów powinni złożyć deklarację preferencji w zakresie wyboru specjalności w portalu USOS-web w dniach od 2 do 18 stycznia 2024 r., wybierając przedmioty o specjalnym przeznaczeniu (reprezentujące specjalności) i nadając tym wyborom priorytety, w następujących rejestracji.

1030-ISP-ELxxx-2023Z  EITI-( Wybór specjalności )-Elektronika-inż.s3-2023Z

  • Należy dokonać wyboru wszystkich dostępnych specjalności i nadać im priorytety zgodnie z własnymi preferencjami.
  • Niezłożenie deklaracji w terminie lub niekompletne wypełnienie deklaracji może spowodować nieuwzględnienie preferencji studenta.

WAŻNE

W dniu 10 stycznia 2024 r. (środa) o godzinie 16:15 w sali 162, odbędzie się spotkanie informacyjne z kierownikami specjalności.

Dodatkowe źródła informacji

Zasady podziału na specjalności na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia są dostępne na stronie internetowej wydziału »».