TRIZ Future – zaproszenie na otwarte wykłady

Logo konferencji TRIZ

Wydział Elektroniki i Technologii Informacyjnych (WEiTI) jest gospodarzem konferencji TRIZ Future 2022, która odbędzie się w dniach 27-29 września. Motto konferencji brzmi "Systematic Innovation partnerships with AI and IT".

Wykłady w dniu 26 września są otwarte dla publiczności – z możliwością udziału osobistego lub zdalnego (w miarę wolnych miejsc, przy zachowaniu pierwszeństwa dla zarejestrowanych uczestników konferencji).

Wykłady będą prowadzone po angielsku w Audytorium Centralnym WEITI, a link do sesji zoom zostanie opublikowany w witrynie konferencji http://tfc2022.eu 26 września.

  • 09:00 Everything You Always Wanted to Know About TRIZ But Had Nobody to Ask
  • 10:30 Introduction to Intellectual Property Enhancement And Patent Deconstruction
  • 13:00 Cognitive Filters and Psychological Inertia
  • 14:00  PACTT – The Polish Association of Centers for Technology Transfer

Zapraszamy studentów i pracowników Politechniki Warszawskiej oraz wszystkich zainteresowanych systematycznym podejściem do innowacji, ze szczególnym uwzględnieniem metodyki TRIZ.