Aktualności

BEYOND POB – nowy konkurs w ramach programu IDUB

Konkurs BEYOND POB

Do 18 stycznia 2021 r. do godz. 23:59 można składać wnioski w nowym konkursie w ramach programu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza. Tematyka projektów zgłaszanych do BEYOND POB powinna dotyczyć obszarów badawczych ujętych w aktualnym wykazie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS).

  
Maksymalny okres realizacji projektu to 24 miesiące, a maksymalna kwota finansowania projektu wynosi 200 000 zł.
Przed wypełnieniem wniosku, warto pamiętać, że wnioskodawcą/kierownikiem zgłoszonego projektu nie może być kierownik projektu, który uzyskał finansowanie w I edycji z któregokolwiek konkursów Centrów Badawczych POB lub złożył wniosek w II edycji konkursów Centrów Badawczych POB.

   
Krok 1:

Krok 2:

Krok 3:

   
Kontakt:

biuro.idub@pw.edu.pl

   

(Źródło: www.badawcza.pw.edu.pl)