Aktualności

Dofinansowanie projektu w ramach konkursu NCN - PRELUDIUM 19

Narodowe Centrum Nauki - logo

   
Do finansowania w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki 
– PRELUDIUM 19 został zakwalifikowany projekt: 

  • Opracowanie nowej metody pomiarowej do charakteryzowania właściwości elektrycznych cieczy w paśmie mikrofalowym
    bez potrzeby kalibracji, kierownik projektu: mgr inż. Michał Marcin Kalisiak, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych.

   
PRELUDIUM, to konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora.

  
Wyniki konkursów NCN»