Aktualności

Konkurs dla inżynierów

Plakat zapraszający do konkursu "Engineer 4 Science 2022"

Do 09.05.2022 czekamy na najlepsze prace z Kierunków: Informatyka, Automatyka i Robotyka, Telekomunikacja, Inżynieria Biomedyczna, Elektronika.

Rusza Konkurs "Engineer 4 Science 2022". Jego uczestnikiem konkursu może być Absolwent, który który uzyskał tytuł Inżyniera, a jego praca dyplomowa została oceniona przez Promotora i Recenzenta na dwie bardzo dobre oceny. Udział w wymaga założenia konta i rejestracji w portalu internetowym Organizatora Konkursu www.4scienceinstitute.org. W procesie oceny prac Jurorzy kierują się następującymi kryteriami:

  • aktualność problemu,
  •  innowacyjność,
  •  pomysł na realizację tematu,
  •  wartość merytoryczna,
  • poziom wykonania części praktycznej.

Prace Laureatów konkursów lokalnych „Engineer 4 Science 2022” są automatycznie kwalifikowane do Konkursu Super Star 4 Science 2022 oraz do Konkursów tematycznych, odbywających się na poziomie ogólnopolskim.

Koordynatorem Konkursu ze strony Uczelni są:

Konkurs "Engineer 4 Science" to cykliczne wydarzenie organizowane przez 4 Science Institute Sp. z o. o. Patronem „Engineer 4 Science 2022” jest PS IEEE (Polska Sekcja Institute of Electrical and Electronics Engineers), GovTech Polska oraz Stowarzyszenie Absolwentów Elektroniki na Politechnice Warszawskiej @ELKApw. Partnerem Biznesowymi oraz fundatorem nagród Konkursu jest firma: AssisTech, Roche Global IT Solution Centre, Philips. Partnerem Technologicznym Konkursu, który dostarcza Cyfrowe Dyplomy dla Laureatów w oparciu o technologię Blockchain jest firma Billon Sp. z o.o

Choć termin zgłaszania prac został wydłużony o tydzień (do 09.05.2022), ale należy pamiętać, że jest to data końcowa, w której praca musi być poprawnie zgłoszona i zatwierdzona przez wszystkich Autorów i Promotora, a Promotor musi być zweryfikowany przez Koordynatora.