Aktualności

Indywidualne Studenckie Granty Badawcze

Na podstawie umowy zawartej między Politechniką Warszawską a firmą Lockheed Martin Co, Dziekan Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW ogłasza konkurs na indywidualne studenckie granty badawcze finansowane z funduszy przekazanych przez firmę Lockheed Martin Co. O grant mogą ubiegać się studenci i doktoranci wszystkich wydziałów Politechniki Warszawskiej.

Grant przyznawany jest w drodze postępowania konkursowego studentowi / doktorantowi Politechniki Warszawskiej na wykonanie projektu badawczego pod opieką pracownika naukowego Politechniki Warszawskiej.

Przewiduje się przyznanie trzech grantów na prace badawcze w obszarach tematycznych obejmujących:

  • systemy bezzałogowego statku powietrznego,
  • optymalizacja współdziałania obiektów bezzałogowych,
  • nowatorskie pomysły i koncepcje do wykorzystania w lotnictwie.

Całkowita kwota środków przyznawana dla jednego projektu badawczego wynosi 30 000 zł.

Aplikacje (komplet wymaganych dokumentów) można składać w Biurze Dziekana Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, Gmach Nowy Lotniczy I p., w godzinach 10:00-14:00 do dnia 03.06.2015 do godz. 12:00.

   

Porozumienie (pdf, 73,80 kB)
Regulamin (pdf, 80,67 kB)
Wniosek (pdf, 108,45 kB)