Aktualności

Innowacyjne projekty z cyberbezpieczeństwa na PW!

Zdjęcie symbolizujące cyberbezpieczeństwo

  
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki IV konkursu 
w ramach programu CyberSecIdent – Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość. 
Wśród projektów, które otrzymają dofinansowanie, jest jeden, któremu lideruje Politechnika Warszawska i dwa, w których występuje jako partner konsorcjum.

Czwarty konkurs skierowany był do konsorcjów – naukowych lub naukowo-przemysłowych. 
Do konkursu zgłoszono 15 wniosków, 10 z nich rekomendowano do dofinansowania.

Projekt konsorcjum, którego liderem jest Politechnika Warszawska, zatytułowany Struktura bezpieczeństwa sieci 5G opartej na wielu dostawcach: specyfikacja, wdrożenie i rozwój procesu ewaluacji został oceniony przez ekspertów najwyżej. Kierownikiem projektu jest dr hab. inż. Jordi Mongay Batalla, prof. uczelni z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, a partnerami – Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy oraz ISN Sp. z o.o.

Politechnika Warszawska jest z partnerem w projektach:

 • Laboratorium badania podatności stacjonarnych i mobilnych urządzeń informatycznych
  oraz algorytmów i oprogramowania – realizowany na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych
  z udziałem dr. hab. inż. Wojciecha Szynkiewicza oraz dr. hab. inż. Krzysztofa Szczypiorskiego,
  profesora uczelni (lider: Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy; członek konsorcjum: Galach Consulting) 
 • System wspomagania detekcji i obrazowania ataków APT – realizowany na Wydziale Elektroniki
  i Technik Informacyjnych z udziałem dr. hab. inż. Krzysztofa Szczypiorskiego, profesora uczelni
  (lider: ComCERT S.A.; członek konsorcjum: Cryptomage S.A.). 

   
Program CyberSecIdent koncentruje się na rozwiązaniach technologicznych ułatwiających współpracę
i koordynację działań między różnymi domenami bezpieczeństwa cyberprzestrzeni ze szczególnym uwzględnieniem cyfrowej tożsamości. Jego celem jest wsparcie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni Polski
przez zwiększenie dostępności narzędzi sprzętowo-programistycznych.

  
Szczegółowe informacje na temat wyników konkursu dostępne są na stronie NCBR».

   

(Źródło: www.cop.pw.edu.pl; www.ncbr.gov.pl)