Aktualności

Konkurs Engineer 4 Science 2023 - zapraszamy do udziału

Zapraszamy absolwentki/ów studiów pierwszego stopnia do udziału w konkursie na najlepszą pracę dyplomową pierwszego stopnia Engineer 4 Science 2023. Do konkursu można zgłaszać prace obronione w okresie od 01.04.2022 do 31.03.2023.

Zachęcamy do udziału absolwentki/ów naszego Wydziału na kierunkach:

 • Automatyka i Robotyka
 • Elektronika
 • Informatyka
 • Inżynieria Biomedyczna
 • Telekomunikacja + Cyberbezpieczeństwo

Warunki udziału

Do Konkursu zgłoszona może zostać Praca Dyplomowa I-go stopnia, która spełnia łącznie wszystkie poniższe wymogi:

 • została przygotowana w języku polskim lub angielskim,
 • została obroniona przez studenta/ów w/w kierunku w okresie od 01.04.2022 do 31.03.2023
 • Autor Pracy otrzymał średnią ocenę minimum 4.5 (od promotora i recenzenta) lub znalazł się w gronie 15 najlepszych prac na Wydziale i Kierunku studiów
 • Autorzy oraz Promotor pracy wyrazili zgodę na zgłoszenie Pracy oraz na udostępnianie swoich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu email, stopnia naukowego na potrzeby przeprowadzenia Konkursu na formularzu Organizatora umieszczonego na stronie Organizatora Konkursu Engineer 4 Science 2023 (https://e4s2023.4scienceinstitute.org).

Pracę dyplomową należy zgłosić w portalu internetowym Organizatora Konkursu https://4scienceinstitute.org do 15 maja 2023 (do końca dnia). Pełny regulamin konkursu dostępny jest pod adresem: https://e4s2023.4scienceinstitute.org/Regulamin_e4s2023.pdf

Wyniki Konkursu poznamy najpóźniej 6 czerwca 2023 r.

Nagrody

Laureaci Konkursu otrzymają Dyplom sygnowany przez Patronów Konkursu – najcenniejszą nagrodę, która jest wyrazem najwyższego uznania, symbolem współpracy środowisk naukowych z uczelniami i zaangażowania w ten projekt wielu naukowców oraz pracowników firm. Dyplom sygnowany przez Patronów Konkursu jest rozpoznawalny i szanowany zarówno w środowisku naukowym, jak i wśród pracodawców.

Firma Billon - Partner Technologiczny - ufundowała nagrody dla wszystkich Laureatów w postaci publikacji dyplomów przez 15 lat w ramach usługi Dyplomy na Blockchain by Billon. To innowacyjne rozwiązanie, dzięki zastosowaniu technologii blockchain, pozwala na publikację dokumentów akademickich z wiarygodnością źródła ich pochodzenia, przechowywanie z gwarancją niezmienności oraz zabezpieczenie przeciwko podrabianiu i fałszowaniu dyplomów.

Nagrodami rzeczowymi w konkursie są również drony oraz słuchawki bezprzewodowe.

Cele Konkursu

 • Celem głównym Konkursu jest wyłonienie i promowanie wyróżniających się Absolwentów Uczelni Wyższych z obszarów: automatyka, bioinformatyka, cyberbezpieczeństwo, elektromobilność, elektrotechnika, elektronika, fizyka techniczna, geoinformatyka, informatyka, inżynieria biomedyczna, inżynieria i analiza danych, robotyka, sztuczna inteligencja, telekomunikacja, teledetekcja i geonauka, uczenie maszynowe i pokrewnych poprzez ocenę merytoryczną ich Prac Dyplomowych przez reprezentantów z Przemysłu oraz Uczelni.
 • Celem Konkursu jest również wsparcie i promowanie autorów najlepszych prac dyplomowych, propagowanie idei Patronów Konkursu: PS IEEE, GovTech Polska, CERN, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Sieć Badawcza Łukasiewicz–Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP (Łukasiewicz PIAP), Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS), oraz Stowarzyszenie Absolwentów Elektroniki na Politechnice Warszawskiej @ELKApw, a także współpraca środowiska naukowego i przemysłu.

Patronami medialnymi Konkursu są: Polskie Radio Program III, Radio Gdańsk.

Partnerami Biznesowym w konkursie są firmy: Intel i Samsung, a Partnerem Technologicznym firma Billon.

Szczegółowych informacji udzielają Koordynatorzy Konkursu:

 • Kierunek Automatyka i Robotyka     

dr hab. inż. Maciej Ławryńczuk, prof. PW

e-mail: Maciej.Lawrynczuk@pw.edu.pl

 • Kierunek Elektronika      

dr inż. Sławomir Szostak        

e-mail: slawomir.szostak@pw.edu.pl

 • Kierunek Informatyka    

dr inż. Łukasz Dąbała  

e-mail: Lukasz.Dabala@pw.edu.pl

 • Kierunek Inżynieria Biomedyczna

dr hab. inż. Kajetana Snopek, prof. PW

e-mail: kajetana.snopek@pw.edu.pl

 • Kierunki Telekomunikacja + Cyberbezpieczeństwo       

mgr inż. Katarzyna Kamińska

e-mail: katarzyna.kaminska@pw.edu.pl