Aktualności

Konkurs „OTWARTE DRZWI” na najlepsze prace dyplomowe

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „OTWARTE DRZWI” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem jest niepełnosprawność w wymiarze: społecznym, zawodowym lub zdrowotnym. Organizatorem konkursu jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem Konkursu jest zwiększanie zainteresowania środowiska naukowego zagadnieniem niepełnosprawności, popularyzacja wiedzy w zakresie działań podejmowanych na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami oraz proponowanie rozwiązań zwiększających aktywność społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami.

Prace można składać w następujących kategoriach:

  1. rehabilitacja społeczna i zawodowa,
  2. rozwiązania technologiczne i architektoniczne służące osobom z niepełnosprawnościami,
  3. dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami,
  4. rehabilitacja medyczna.

Termin składania prac: do 20 września 2023 r. Do Konkursu można nadsyłać prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą oraz rozprawy doktorskie obronione w okresie do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia pracy do Konkursu.

Dla autorów prac doktorskich w Konkursie przewiduje się trzy nagrody pieniężne w każdej z kategorii:

  • I nagroda w wysokości 13 000 zł
  • II nagroda w wysokości 11 000 zł
  • III nagroda w wysokości 9 000 zł.

Dla autorów prac magisterskich w Konkursie przewiduje się trzy nagrody pieniężne w każdej z kategorii:

  • I nagroda w wysokości 7 000 zł
  • II nagroda w wysokości 5 000 zł
  • III nagroda w wysokości 4 000 zł.

 

Wszelkie informacje można uzyskać pod adresem: https://otwartedrzwi.pfron.org.pl/ oraz mailem: konkurs@pfron.org.pl

Zapraszamy!