Aktualności

Konkurs Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej na najlepszą pracę magisterską obronioną w 2020 r.

 Konkurs Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej na najlepszą pracę magisterską obronioną w 2020 r.

  
Przedmiotem konkursu są prace magisterskie, które wnoszą oryginalny wkład do inżynierii biomedycznej lub twórczo wykorzystują metody tej dyscypliny wiedzy.

Prace do konkursu, obronione na polskiej uczelni pomiędzy 1 stycznia
a 31 grudnia 2020 roku, należy zgłaszać wraz z opinią promotora oraz recenzjami do dnia 31 stycznia 2021r.

Zgłoszenie, opinię promotora, recenzje oraz tekst pracy magisterskiej w wersji elektronicznej należy przesłać na adres:
Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej
ul. Trojdena 4, 02-109 Warszawa
ptib@ibib.waw.pl 

Jury w ocenie prac uwzględni w szczególności: oryginalność pracy, jej zawartość merytoryczną, możliwość praktycznego wykorzystania w medycynie zaprezentowanego rozwiązania, dobór piśmiennictwa, poprawność terminologii i języka, stronę redakcyjną zgłoszonego tekstu.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w pierwszej połowie 2021 r. na stronie internetowej PTIB». 

Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody pieniężne lub rzeczowe. O podziale nagród i wyróżnień decyduje jury konkursu. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się na specjalnym zebraniu Zarządu PTIB, w ramach którego nagrodzeni autorzy będą też mieli okazję do przedstawienia swoich prac. 
Za zgodą autorów, skróty nagrodzonych prac będą opublikowane na stronie internetowej PTIB.

Dodatkowe informacje można uzyskać od Prezesa PTIB, prof. dr. hab. inż. Marka Darowskiego: Marek.Darowski@ibib.waw.pl lub ptib@ibib.waw.pl.

  

Regulamin Konkursu (pdf, 146,96 kB)
Formularz zgłoszeniowy (pdf, 55,64 kB)
application/msword  Formularz zgłoszeniowy (msword, 32,00 kB)