Aktualności

Konkurs dla studentów „Seeds for the Future"

Zgłoś się do konkursu "Seeds for the Future" i wygraj warsztaty technologiczne i kulturoznawcze w Chinach!

Zgłoś artykuł opublikowany w ostatnim roku lub artykuł i prezentację zaprezentowane na seminarium dyplomowym oraz CV do swojego promotora lub do prowadzącego seminarium dyplomowe!

Masz czas do 12 czerwca 2015 r.! 

W pierwszej fazie konkursu, w terminie do 15 czerwca 2015 r., z każdego instytutu zostanie
wyłoniony jeden, lub co najwyżej dwóch studentów, którzy staną się w ten sposób finalistami konkursu.