Aktualności

Konkurs na stypendium naukowe na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej w związku z realizacją projektu NCN SHENG

Nazwa stanowiska: Stypendysta – student

Wymagania:

 • student studiów drugiego stopnia w zakresie informatyki/matematyki/automatyki,
 • umiejętność modelowania matematycznego,
 • znajomość narzędzi do modelowania i optymalizacji (np. AMPL, CPLEX),
 • znajomość języków programowana: Java, Python, Matlab,
 • dobra znajomość języka angielskiego
  • samodzielne studia literatury fachowej,
  • gotowość przygotowywania raportów i publikacji.

  
Mile widziane:

 • znajomość metod analizy wielokryterialnej,
 • doświadczenie w pracy w projektach naukowych i/lub badawczo-rozwojowych.

  
Opis zadań:

 • udział w pracach badawczych w obszarze wspomagania decyzji, a w szczególności w rozwoju
  i weryfikacji metod analizy wielokryterialnej,
 • opracowywanie raportów technicznych i wyników eksperymentów,
 • czynny udział w przygotowaniu artykułów i prezentacji naukowych.

  
Typ konkursu NCN: SHENG

Termin składania ofert: 24.08.2020 r.

Warunki zatrudnienia:

 • stypendium naukowe w wysokości 2000 PLN/miesiąc przyznane na okres 12 miesięcy,
 • miejsce pracy: Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej, Politechnika Warszawska.

  
Dodatkowe informacje:

Zgłoszenia w formie elektronicznej z załącznikami w formacie pdf należy przesyłać do kierownika projektu prof. dr hab. Włodzimierza Ogryczaka na adres w.ogryczak@elka.pw.edu.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • CV,
 • opis przebiegu studiów i ewentualnie pracy zawodowej,
 • listę osiągnięć o charakterze naukowym (o ile istnieją).

Termin i forma przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej zostanie przekazany wybranym kandydatom indywidualnie, drogą telefoniczną lub mailową do dnia 28.08.2020 r.

Szczegółowe zasady oraz tryb przeprowadzania konkursu określa „Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków narodowego centrum nauki".