Aktualności

Złóż zgłoszenie się do 15. edycji Nagród Naukowych Polityki

Do 22 czerwca młodzi naukowcy mogą nadsyłać zgłoszenia do Nagród Naukowych POLITYKI. Nazwiska 5 stypendystów zostaną ogłoszone 18 października w Warszawie.

Stypendia Nagrody Naukowe POLITYKI otrzymuje pięciu naukowców reprezentujących pięć dziedzin:

  • Nauki humanistyczne
  • Nauki ścisłe
  • Nauki społeczne
  • Nauki o życiu
  • Nauki techniczne

Laureaci wyłaniani są dwuetapowo przez dwie Kapituły.

Zasady ubiegania się o stypendium oraz wyłaniania laureatów określa Regulamin przyznawania stypendiów Fundacji Tygodnika POLITYKA, zatwierdzony przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego.