Aktualności

II miejsce w konkursie dla Młodych Naukowców dla mgr inż. Krzysztofa Radeckiego

ATHENS

W dniach 20 - 21 listopada 2019 r., w Jachrance miała miejsce 
10. KONFERENCJA URZĄDZENIA I SYSTEMY RADIOELEKTRONICZNE.

Wydarzeniem towarzyszącym tej Konferencji był konkurs o nagrodę Prezesa Zarządu PIT-RADWAR S.A. na najlepszy referat, przeznaczony
dla młodych naukowców – studentów, doktorantów oraz pracowników, którzy nie ukończyli 35 roku życia. 

Jednym z prelegentów był mgr inż. Krzysztof Radecki, doktorant Instytutu Systemów Elektronicznych, który otrzymał drugą nagrodę w konkursie Młodych Naukowców za referat: 
Obrazowania SAR z wykorzystaniem techniki BPA opartej na współrzędnych barycentrycznych.

  

  

Autorowi nagrodzonego referatu serdecznie gratulujemy!