Aktualności

Absolwentka WEiTI PW wśród 100 najważniejszych kobiet w cyberbezpieczeństwie w Europie

Joanna B.Karczewska i dyplom z wyróżnieniem

Joanna Barbara Karczewska, absolwentka naszego Wydziału, znalazła się na prestiżowej liście 100 najważniejszych kobiet w cyberbezpieczeństwie w Europie.

Joanna B. Karczewska ukończyła studia magisterskie w Instytucie Automatyki jako dyplomantka prof. dr hab. inż. Wladysława Findeisena. Całe życie zawodowe związała z informatyką, pracując w instytucjach państwowych oraz firmach polskich i zagranicznych, przechodząc ścieżkę kariery od operatora do dyrektora działu IT. Była wykładowcą na studiach podyplomowych WEiTI PW i Akademii Marynarki Wojennej. Jest certyfikowanym audytorem systemów informatycznych i inspektorem ochrony danych, w tym centralnych instytucji RP. Prowadzi szkolenia z zakresu audytu informatycznego i metodyki COBIT według autorskich programów. Aktywnie działa w międzynarodowym stowarzyszeniu ISACA jako Expert Reviewer metodyki COBIT5 i COBIT 2019 oraz publikacji dotyczących audytu informatycznego i GDPR/RODO. Jest autorką przekładu na język polski specjalnej aplikacji PIA francuskiego regulatora ochrony danych osobowych - CNIL. Ma na swoim koncie liczne publikacje w prasie fachowej oraz wystąpienia na konferencjach IT w Polsce i zagranicą, w tym specjalistyczne zajęcia na zaproszenie organizacji środowiska informatyków na Ukrainie. Kilka lat temu została również uznana za jedną z 20. najważniejszych kobiet w polskim cyberbepieczeństwie w ramach rankingu „Top Women in Tech” miesięcznika Perspektywy.

Prezentacja sylwetek 100 wiodących kobiet działających w sferze cyberbezpieczeństwa w Europie zawarta jest w publikacji „Hacking gender barriers: Europe’s top cyber women”, przygotowanej przez europejską fundację Women4Cyber. Obok pokazanie ścieżek zawodowych i osiągnięć wyróżnionych kobiet, celem publikacji jest także zainspirowania kolejnych roczników do aktywności zawodowej w zakresie cyberbezpieczeństwa.