Aktualności

Laureaci Nagród Ministra Edukacji i Nauki 2021

Uroczyste spotkanie z laureatami Nagród Ministra Edukacji i Nauki - 19.02.2021 r.

19 lutego 2021 r., w dniu Nauki Polskiej, miało miejsce uroczyste spotkanie z laureatami Nagród Ministra Edukacji i Nauki. 

Spotkanie z udziałem ministra Przemysława Czarnka, prof. Tomasza Szapiro – przewodniczącego zespołu doradczego do oceny wniosków
o przyznanie nagród ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego
i nauki oraz nagrodzonych osób odbyło się w trybie on-line.

Uroczyste spotkanie z laureatami Nagród Ministra Edukacji i Nauki

  
W dniu Nauki Polskiej nagradzani są wybitni przedstawiciele środowiska naukowego za znaczące osiągnięcia w zakresie:

  • działalności naukowej
  • dydaktycznej
  • wdrożeniowej i organizacyjnej
  • oraz za całokształt dorobku.
Laureaci Nagrody Ministra Edukacji i Nauki

   
Nagrodę zespołową Ministra Edukacji i Nauki za 2020 r. w zakresie działalności dydaktycznej
za opracowanie i uruchomienie na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej innowacyjnego programu studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim
na kierunku Cyberbezpieczeństwo otrzymali:  

Nagroda Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej - lista nagrodzonych
Nagroda Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej - lista nagrodzonych

   
Zespół stworzył unikalny program, który stanowi inspirację, nie tylko dla społeczności Politechniki Warszawskiej, ale dla całego środowiska akademickiego w Polsce.
Obecnie prowadzone są zaawansowane prace nad drugim stopniem studiów na kierunku Cyberbezpieczeństwo, który w swojej ofercie będzie zawierać dwie ścieżki rozwoju: naukową
i praktyczną opartą na grywalizacji i PBL.

   
Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym!

  

(Źródło: www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka; prof. Krzysztof Szczypiorski)