Aktualności

Nagroda Warszawskiego Oddziału SEP

Medal dla Jerzego Słomczyńskiego (trzeci od prawej)

Zgodnie z uchwałą Zarządu Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP), Pan Jerzy Słomczyński (trzeci od prawej strony na zdjęciu) został nagrodzony medalem im. prof. Pawła Jana Nowackiego.

Pan Jerzy Słomczyński (ur. w 1951 r.) W 1969 r rozpoczął studia na Wydziale Elektroniki PW. W 1974 ukończył studia magisterskie w Instytucie Automatyki . Napisał pracę dyplomową z optymalizacji pod kierunkiem prof. Anatola Gosiewskiego.
W 1976 r rozpoczął pracę jako konstruktor i specjalista konstruktor w Ośrodku Badawczo- Rozwojowym Systemów Minikomputerowych Mera ZSM. W tej instytucji , która wielokrotnie zmieniała nazwę pracował aż do 1991 r . Ostatnia nazwa to Fabryka Mierników i Komputerów ERA.

W OBR SM pracował przy minikomputerowych systemach automatyzacji Mera 360 zainstalowanych między innymi w Nowej Hucie, Petrochemii w Płocku. Od roku 1976 zajmował się konstrukcją wersji polskiej i produkcją w Fabryce ERA systemu Mera CNC/Nucon 400. Był to system sterowania numerycznego produkowany na podstawie licencji szwedzkiej firmy ASEA obecnie ABB. System wyprodukowany w ilości około 650 sztuk służył do sterowania obrabiarkami jako sterowanie CNC Computer Numerical Control. Od 1991 roku Jerzy Słomczyński samodzielnie we własnym warsztacie prowadzi modernizacje i serwis w całej Polsce systemu Mera CNC/Nucon 400. Przedłużył czas użytkowania systemu po wycofaniu Mera CNC/Nucon 400 z produkcji i obsługi serwisowej Fabryki Mierników i Komputerów ERA. Pojedyncze systemy Mera CNC/Nucon 400 jeszcze pracują z centrami obróbkowymi HP4 produkcji dawnej Fabryki Obrabiarek „Mechanicy” w Pruszkowie.

Więcej informacji: SEP Warszawa - Uroczystości nadania imienia  100-lecia  Wydziału  Elektrycznego  PW i   100-lecia  Oddziału  Warszawskiego  SEP.