Nagroda IEEE AESS dla prof. dr. hab. inż. Mateusza Malanowskiego

Na konferencji RadarConf'23, która miała miejsce w San Antonio w dniach 1-5 maja br., prof. dr hab. inż. Mateusz Malanowski z Instytutu Systemów Elektronicznych odebrał prestiżową nagrodę Chapter of the Year, IEEE Aerospace and Electronic Systems Society (IEEE AESS).

Przewodniczącym tego Chapteru w Polsce jest prof. Krzysztof Nyka z Politechniki Gdańskiej.
Profesor Mateusz Malanowski jest v-ce Przewodniczącym ds. AES (Aerospace and Electronic Systems).

Serdecznie gratulujemy nagrody!