Aktualności

Absolwent WEiTI PW finalistą konkursu na najlepszego menadżera IT w Polsce

Dr inż. Radosaw Lipiński i otrzymane wyróżnienie

Dr inż. Radosław Lipiński znalazł się w gronie finalistów wiodącego ogólnopolskiego konkursu „IT Manager of Tomorrow Awards”. To nasz absolwent, który ukończył studia magisterskie w Instytucie Informatyki jako dyplomant dr inż. Michała Rudowskiego. W późniejszych latach uzyskał także stopień naukowy doktora pod kierunkiem prof. dr hab. Mieczysława Muraszkiewicza z nauk humanistycznych na UW. Całe życie zawodowe związał z elektroniką, pracując na stanowiskach menadżerskich w wiodących korporacjach rożnych branż m.in. Samsung, Citi oraz Roche.

Dr inż. Radosław Lipiński dziś to lider, którego pasją jest budowanie efektywnych zespołów, rozwój ludzi (trener, mentor, coach), technologii i jej wpływu na otoczenie, umiejący zarządzać zmianą i tworzyć organizacje w różnorodnych środowiskach - w tym wielokulturowych i wirtualnych. Jego zainteresowania naukowe obejmują informatykę, psychologię, zarządzanie i przywództwo. Jest m.in. współinicjatorem studiów podyplomowych na WEiTI PW „Przywództwo IT – od eksperta do lidera”.

Konkurs „IT Manager of Tomorrow Awards” ma na celu wypromowanie najlepszych menadżerów IT w Polsce odpowiedzialnych za transformacje w swoich firmach, a także zainspirowanie innych profesjonalistów IT do doskonalenia swoich umiejętności i stosowania najlepszych praktyk oraz współtworzenia społeczności menadżerów IT w Polsce – Let’s Manage IT.

Gratulujemy!