Aktualności

Nagroda dla studenta PW w konkursie Polskiej Agencji Kosmicznej

Zdjęcie Kamila Dąbrowskiego z nagrodzoną pracą

Kamil Dąbrowski, student automatyki i robotyki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, zdobył trzecie miejsce dzięki pracy inżynierskiej poświęconej analizie systemu ogrzewania zbiornika dla silnika typu cold gas w satelicie PW-Sat3.

W ramach konkursu o Nagrodę Naukową Prezesa PAK mogły być zgłaszane prace dyplomowe dotyczące zagadnień z zakresu szeroko rozumianej inżynierii kosmicznej, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i rozwiązań praktycznych. 

Kamil Dąbrowski, student WEiTI i absolwent studiów I stopnia na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa (lotnictwo i kosmonautyka), zaprezentował opracowanie związane ściśle z projektem PW-Sat3 – trzecim satelitą, nad którym pracuje zespół Studenckiego Koła Astronautycznego.

W wyróżnionej pracy nasz student dokonał analizy wymiany ciepła w zbiorniku paliwa wykorzystywanego do napędu satelity PW-Sat3 przy pomocy silnika typu cold gas. Ważną częścią opracowania był opis doboru mocy i położenia grzałek umożliwiających utrzymanie stałego ciśnienia w zbiorniku zawierającym butan w stanie mieszaniny dwufazowej ciecz-para, przy uwzględnieniu ograniczanej mocy grzałek ze względu na budżet mocy satelity. Laureat konkursu wykorzystał do tego celu oprogramowanie Ansys Fluent oraz ESATAN TMS, którym podpiera się w swoich analizach termicznych Europejska Agencja Kosmiczna.

Jak podkreśla zespół PW-Sat, praca Kamila Dąbrowskiego jest kluczowa dla procesu opracowywania rozwiązań, które sprawią, że napęd studenckiego satelity będzie działał prawidłowo w trakcie misji na orbicie.

  
Laureatowi serdecznie gratulujemy!

   

(Źródło: www.pw.edu.pl; FB PW-Sat)