Aktualności

Prof. Michał Malinowski - nowym Członkiem Korespondentem PAN

Prof. Michał Malinowski, Dziekan naszego Wydziału, został wybrany na Członka Korespondenta Polskiej Akademii Nauk Wydziału IV Nauk Technicznych.

Członkowie PAN są wybierani spośród uczonych, którzy wyróżniają się szczególnym dorobkiem naukowym i autorytetem oraz mają nieposzlakowaną opinię. W skład Akademii wchodzą członkowie krajowi (rzeczywiści i korespondenci) oraz członkowie zagraniczni. Członkostwo w PAN jest dożywotnie. Członek krajowy bierze udział w pracach Zgromadzenia Ogólnego PAN, wydziału, oddziału, komitetu naukowego i problemowego. Może także uczestniczyć w pracach rady naukowej instytutu naukowego PAN. Jego zadaniem jest również upowszechnianie wyników nauki.

Prof. Michał Malinowski (ur. 1954 r.) - polski elektronik, profesor nauk technicznych, specjalizujący się w wytwarzaniu, modelowaniu i charakteryzacji metodami optycznymi aktywnych ośrodków i struktur fotonicznych na potrzeby techniki laserowej, techniki światłowodowej, optoelektroniki zintegrowanej, wizualizacji obrazu, detekcji promieniowania, techniki oświetleniowej, czujnikowej oraz fotowoltaiki. W 1978 ukończył studia magisterskie na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Doktoryzował się w 1985 a habilitację uzyskał 5 lat później. Od 2004 roku jest profesorem nauk technicznych. Na co dzień pracownik Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki, a od 2020 roku - Dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Jest autorem i współautorem blisko 300 publikacji, w tym 5 książek i monografii.

Wraz z naszym Dziekanem do grona Członków Korespondentów Polskiej Akademii Nauk Wydziału IV Nauk Technicznych dołączył również prof. Mariusz Malinowski. To ekspert Politechniki Warszawskiej, który specjalizuje się w automatyce, inżynierii komputerowej, elektronice przemysłowej, energoelektronice i robotyce. Jest związany z Instytutem Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Wydziału Elektrycznego. W 2020 roku został Prorektorem ds. Nauki. W 2022 roku obejmie funkcję prezydenta IES – IEEE Industrial Electronics Society.

Więcej informacji: https://bip.pan.pl/artykul/154/856/nowi-czlonkowie-pan-i-amu-wybrani