Aktualności

Naukowcy WEiTI laureatami konkursu "Eureka! DGP – odkrywamy polskie wynalazki"

Na zdjęciu dr inż. Krzysztof Gołofit i dr hab. Piotr Z. Wieczorek, prof. uczelni

   
Zgłoszony do konkursu Dziennika Gazety Prawnej „Eureka! DGP – odkrywamy polskie wynalazki” wynalazek badaczy z Wydziału Elektroniki
i Technik Informacyjnychgenerator fizycznie niekopiowalnych kluczy kryptograficznych – zajął trzecie miejsce. 
   

Eureka 2021 DGP! Odkrywamy polskie wynalazki - III miejsce Politechnika Warszawska

Autorami pomysłu są dr inż. Krzysztof Gołofit – kierownik zespołu oraz dr hab. inż. Piotr Z. Wieczorek, prof. uczelni.

Na zdjęciu dr Krzysztof Gołofit i prof. Piotr Z. Wieczorek

Rozwiązanie to, stanowi swego rodzaju cyfrowy odcisk palca, w który można wyposażać niewielkie układy scalone, zabezpieczając je w ten sposób przed dostępem ze strony niepowołanych osób. Zasada działania opiera się na wykorzystaniu mikroskopijnych różnic w strukturze układów elektronicznych. Klucze kryptograficzne generowane z wykorzystaniem tych różnic są nie do złamania.

W przypadku standardowych zabezpieczeń klucz kryptograficzny otrzymuje się korzystając
z generatora liczb losowych, który prezentuje wartość zwaną ziarnem. Ziarno podlega następnie seriom przekształceń, tak aby stać się kluczem. Słabość takiego rozwiązania polega na tym, że etap tworzenia ziarna jest oparty na określonych operacjach matematycznych, które nie są w pełni losowe
– wiedza o tym, jaki algorytm został wykorzystany, ułatwia złamanie układu. Układ opracowany przez badaczy z PW jest odporny na taką ingerencję, bazuje bowiem na atomowych różnicach w strukturze tranzystorów i uniemożliwia dotarcie do ziarna.

Innowacyjny układ elektroniczny duetu naukowców z Wydziału EiTI PW ma jeszcze jedną ważną cechę. Jest nie tylko wyjątkowo bezpieczny, ale także bardzo tani w produkcji.

Laureatom serdecznie gratulujemy! 

  
Do udziału w konkursie zaproszone zostały polskie uczelnie publiczne i niepubliczne, instytuty badawcze, jednostki naukowe PAN oraz sieci badawcze. Wszystkie nominowane wynalazki były sukcesywnie prezentowane na stronie konkursowej. Laureatów konkursu wyłoniła kapituła konkursu złożona z przedstawicieli redakcji DGP, przedstawicieli patronów merytorycznych i medialnych oraz przedstawicieli sponsorów. Nagrodą w konkursie jest 30 tys. zł dla zespołu wynalazczego i kampania reklamowa o wartości 50 tys. zł dla reprezentowanej przez zespół instytucji w mediach INFOR Biznes.

   
Merytorycznie o wynalazku można przeczytać na stronie Konkursu»

Więcej informacji o generatorze można znaleźć na stronie Dziennika Gazety Prawnej»

Laureaci VIII edycji konkursu „Eureka! DGP”»

Transmisja z finału VIII edycji konkursu "EUREKA! DGP"»

    

(Źródło: www.gazetaprawna.pl, www.eureka.dziennik.pl, fot. Wojtek Gorski/Dziennik Gazeta Prawna)