Aktualności

Profesor Andrzej Kraśniewski laureatem Medalu PW

Zdjęcie przedstawia medal z łacińska sentencją: ALMA MATER BENE MERENTIBVS i nazwiskiem Prof. Andrzeja Kraśniewskiego

  
Podczas uroczystego posiedzenia Senatu, w dniu 16 listopada br., przedstawieni zostali laureaci Medalu PW.

Medal PW nr 49za działania na rzecz Wspólnoty Akademickiej
w wymiarze krajowym i europejskim, a także dla dobrego imienia Politechniki Warszawskiej” przyznany został prof. dr. hab. inż. Andrzejowi Kraśniewskiemu z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych.
Uroczystą laudację wygłosił prof. dr hab. inż. Roman Barlik.

  
Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi tego wyróżnienia!