Aktualności

Stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców

Wręczenie Stypendiów Ministra Edukacji i Nauki

   
23 czerwca br. wybitni młodzi naukowcy otrzymali stypendia Ministra Edukacji i Nauki. Piętnaście spośród 217 przyznanych stypendiów trafiło w ręce badaczy z Politechniki Warszawskiej.

dr hab. inż. Tomasz Trzciński

dr hab. inż. Tomasz Trzciński

Jednym z wyróżnionych laureatów jest dr hab. inż. Tomasz Trzciński
z Wydziału Elektroniki i Technik informacyjnych PW.

Lista stypendystów z PW dostępna jest na stronie».

   
Stypendiami Ministra zostali uhonorowani młodzi naukowcy prowadzący innowacyjne badania naukowe o wysokiej jakości oraz posiadający imponujące osiągnięcia naukowe
o wysokim prestiżu i międzynarodowym wydźwięku.

W tegorocznej edycji konkursu wpłynęło 1897 wniosków. Były one oceniane przez ekspertów z Zespołu doradczego. 

Laureaci konkursu otrzymają stypendia Ministra w wysokości 5 390 zł miesięcznie
przez okres do 3 lat. Na sfinansowanie przyznanych stypendiów Minister Edukacji i Nauki przeznaczył blisko 42 mln zł.

Najwięcej stypendiów zostało przyznanych młodym naukowcom zgłoszonym przez:

  • Politechnikę Wrocławską – 16,
  • Politechnikę Warszawską – 15,
  • Warszawski Uniwersytet Medyczny – 14,
  • Uniwersytet Jagielloński – 12,
  • Uniwersytet Warszawski – 12.

Pełna lista laureatów znajduje się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki».

    
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

  

(Źródło: www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/)