Aktualności

Waldemar Siwiński Prezydentem międzynarodowej organizacji IREG

Waldemar Siwiński

Waldemar Siwiński, absolwent Naszego Wydziału  został wybrany na Prezydenta międzynarodowej organizacji IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence.

Waldemar Siwiński ukończył studia magisterskie w Instytucie Telekomunikacji jako dyplomant prof. dr hab. inż. Stanisława Sławińskiego. Całe życie zawodowe związał z dziennikarstwem, poświęconym głównie tematyce edukacji i nauki. Pracę rozpoczął w tygodniku „Politechnik”, był redaktorem naczelnym „ITD” oraz założycielem pierwszego czasopisma w Polsce poświęconego komputerom „Bajtek”. Potem przeszedł do Polskiej Agencji Prasowej, której w latach 2003-2006 był Prezesem, powołując do życia serwis „Nauka w Polsce” i inicjując konkurs „Popularyzator Nauki”. W tym czasie był członkiem Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Agencji Informacyjnych EANA. Założył wydawnictwo Perspektywy Press, wydającej m.in. miesięcznik edukacyjny ”Perspektywy”, a następnie Fundację Edukacyjną Perspektywy. Inicjator działań na rzecz jakości edukacji w Polsce, w tym publikacji profesjonalnych rankingów edukacyjnych (w tym Rankingu Szkół Wyższych) oraz programu „Study in Poland”. Za swoją aktywność został wyróżniony tytułem Honorowego Złotego Inżyniera NOT oraz doktoratem honoris causa Politechniki Kijowskiej. Od 2009r. był Wiceprezydentem IREG.

IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence to zarejestrowana w Belgii międzynarodowa organizacja grupująca twórców i analityków rankingów akademickich. Jej członkami są zarówno główne organizacje rankingowe, jak i uniwersytety oraz agencje akredytacyjne.

Gratulujemy!