Aktualności

Inżynieria Internetu Rzeczy – nowy kierunek studiów na WEiTI

W tegorocznej rekrutacji kandydaci zainteresowani ofertą edukacyjną Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW mogą wybrać innowacyjny program skupiony wokół technologii internetu rzeczy.

Co wyróżnia Inżynierię Internetu Rzeczy na WEiTI PW? Przede wszystkim tematyka i koncepcja kształcenia. Żadna inna polska uczelnia publiczna
nie oferuje studiów w tym zakresie. To nowatorskie przedsięwzięcie wyróżnia się dodatkowo projektowym charakterem – w każdym semestrze (z wyjątkiem ostatniego, dyplomowego) studenci będą mieli okazję tworzyć zespoły pracujące nad rozwiązaniem praktycznych problemów, przy wykorzystaniu wiedzy zdobywanej w ramach tradycyjnych przedmiotów. Zadania projektowe pozwolą również wykształcić umiejętności miękkie, niezbędne w pracy grupowej
i doceniane na rynku pracy.

Co ważne, zagadnienia, nad którymi w ramach projektów będą pracować studenci, w dużej mierze wzorowane są na doświadczeniach firm z branży IT. Przyszli inżynierowie swoje zadania będą realizować w nowoczesnych laboratoriach, we współpracy z firmami wspierającymi realizację programu.

  

Prezentacja kierunku

    

Więcej o strukturze Inżynierii Internetu Rzeczy można przeczytać w przewodniku IIR.

Polecamy również stronę poświęconą temu kierunkowi studiów.

  

Zapisy na studia stacjonarne I stopnia prowadzone w Warszawie potrwają do 12 sierpnia.

www.zapisy.pw.edu.pl