Aktualności

Nominacje dla Prodziekanów Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych

  
W dniu 15 września 2020 roku Rektor Politechniki Warszawskiej
prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba na wniosek Dziekana Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych prof. dr.hab. inż. Michała Malinowskiego do pełnienia funkcji Prodziekanów w kadencji
2020-2024 powołał:
  

  • prof. dr. hab. inż. Tomasza Stareckiego, do pełnienia funkcji Prodziekana ds. Nauki,
  • dr. hab. inż. Krzysztofa Perlickiego, profesora uczelni, do pełnienia funkcji Prodziekana ds. Ogólnych,
  • dr. inż. Piotra Firka, do pełnienia funkcji Prodziekana ds. Nauczania,
  • dr. inż. Krzysztofa Madziara, do pełnienia funkcji Prodziekana ds. Studenckich.

   
Więcej informacji:   

http://www.elka.pw.edu.pl/Wydzial/Wladze/Dziekan-i-Prodziekani-Wydzialu
http://www.elka.pw.edu.pl/Aktualnosci/Ogloszenia/Prof.-dr-hab.-inz.-Michal-Malinowski-Dziekanem-Wydzialu-Elektroniki-i-Technik-Informacyjnych