Aktualności

Nowe możliwości dla studentów PW

9 lipca 2020 r. Komisja Europejska wyłoniła zwycięzców drugiej edycji konkursu Uniwersytety europejskie. Wśród laureatów znalazło się konsorcjum ENHANCE – European Universities of Technology Alliance,
w skład którego wchodzi Politechnika Warszawska i 6 innych uczelni zajmujących czołowe miejsca w rankingach uczelni technicznych
w swoich krajach: 

 • Politechnika w Berlinie
 • Politechnika w Akwizgranie
 • Uniwersytet Techniczny Chalmersa w Göteborgu
 • Norweski Uniwersytet Naukowo-Techniczny w Trondheim
 • Politechnika w Mediolanie,
 • Politechnika w Walencji.

  
Zaplanowana wieloletnia współpraca tych uczelni stwarza studentom PW nowe możliwości rozwoju, związane z realizacją studiów w doborowym, prestiżowym środowisku międzynarodowym. 
Opracowany przez konsorcjum program działań obejmuje m.in.:

 • stworzenie infrastruktury umożliwiającej studentom realizację elastycznych ścieżek studiowania, obejmujących realizację części programu w uczelni z innego kraju;
 • zdobycie – docelowo przez każdego studenta Politechniki Warszawskiej (i każdej z uczelni partnerskich) – doświadczenia międzynarodowego w formie mobilności (fizycznej lub wirtualnej);
 • wdrożenie innowacyjnych metod kształcenia opartych na realizacji projektów;
 • realizację przez studentów projektów w zespołach międzynarodowych, we współpracy z partnerami
  z przemysłu, w tym z firmami będącymi oficjalnymi partnerami konsorcjum (m.in. Siemens, Volvo, Trenitalia);
 • międzynarodowe warsztaty i szkoły letnie.

Program ten był tworzony z udziałem studentów, przy czym szczególnie aktywni w tym procesie byli studenci Politechniki Warszawskiej. Studenci będą reprezentowani we wszystkich gremiach podejmujących decyzje dotyczące konsorcjum, będą też mieli własną platformę współpracy – Student Forum, umiejscowioną w strukturze zarządzania konsorcjum.

  
Więcej informacji o konsorcjum ENHANCE, w tym opinie studentów» 

  
Artykuły powiązane: