Aktualności

Prof. dr hab. inż. Michał Malinowski Dziekanem Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych

  
Z dniem 1 września 2020 roku Rektor Politechniki Warszawskiej
prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba powołał prof. dr hab. inż. Michała Malinowskiego do pełnienia funkcji Dziekana Wydziału Elektroniki
i Technik Informacyjnych w kadencji 2020-2024.

  
Sylwetka prof. Michała Malinowskiego została przedstawiona
w poniższych źródłach:

   

Do pełnienia funkcji prodziekanów Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych w kadencji
2020-2024, Dziekan prof. dr hab. inż. Michał Malinowski przedstawił następujących kandydatów:

  • prof. dr. hab. inż. Tomasza Stareckiego, do pełnienia funkcji Prodziekana ds. Nauki,
  • dr. hab. inż. Krzysztofa Perlickiego, profesora uczelni, do pełnienia funkcji Prodziekana ds. Ogólnych,
  • dr. inż. Piotra Firka, do pełnienia funkcji Prodziekana ds. Nauczania,
  • dr. inż. Krzysztofa Madziara, do pełnienia funkcji Prodziekana ds. Studenckich

i po zaopiniowaniu przez Radę Wydziału zwróci się do Rektora z wnioskiem o ich powołanie.