Aktualności

Ś.P. prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubowski

Portret prof. Andrzeja Jakubowskiego

9 marca 2021 roku zmarł 

Profesor dr hab. inż. Andrzej Jakubowski

Doktor Honoris Causa Politechniki Łódzkiej,

o czym ze smutkiem zawiadamiamy
środowisko akademickie naszego Wydziału.

   

Był twórcą polskiej szkoły mikroelektroniki, wychowawcą wielu pokoleń inżynierów i kadr naukowych. Pełnił wiele funkcji kierowniczych na Uczelni oraz na poziomie Kraju. Oddany w realizacji misji naszej Uczelni, w krzewieniu jej wartości i tradycji.

W zmarłym, drogim nam Koledze, utraciliśmy wybitnego naukowca i dydaktyka, człowieka o ogromnym autorytecie, pełnego ciepła i życzliwości.

   

Dziekan i Rada Wydziału

Elektroniki i Technik Informacyjnych 
Politechniki Warszawskiej   

   

Informacja o pogrzebie

Pogrzeb odbędzie się 16 marca 2021 roku, o godz. 11:00, w Domu Pogrzebowym Cmentarza Wojskowego na Powązkach, przy ul. Powązkowskiej 43/45 w Warszawie.