Aktualności

Szkoła Doktorska Technologii Informacyjnych i Biomedycznych Instytutów PAN (TIB PAN) zaprasza do składania aplikacji

Celem Szkoły Doktorskiej TIB PAN jest interdyscyplinarne kształcenie Doktorantów, w obszarze cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji, nowych technologii oraz inżynierii biomedycznej

Szkoła Doktorska powstała z inicjatywy 7 placówek naukowych:

 • Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN,
 • Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN,
 • Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk,
 • Instytut Badań Systemowych PAN, Instytutu Podstaw Informatyki PAN,
 • Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN, Gliwice,
 • Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN,
 • Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, Państwowego Instytutu Badawczego.

  
Harmonogram rekrutacji:

 • 08.06.2020 – rozpoczęcie rekrutacji
 • 08.06.2020 – 30.06.2020 – składanie wymaganych dokumentów (I etap)
 • 01.07.2020 – 31.07.2020 rozmowy kwalifikacyjne (II etap)
 • 07.08.2020 ogłoszenie wyników rekrutacji
 • Wrzesień 2020 – rekrutacja uzupełniająca - w przypadku, jeśli pozostaną wolne tematy po ogłoszeniu wyników rekrutacji w dniu 7.08.2020

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji znajdują się na stronie»

   
Przebieg rekrutacji:

 1. Rozmowa rekrutacyjna - Kandydat kontaktuje się bezpośrednio z opiekunem tematu w celu umówienia się na rozmowę.
 2. Kompletacja dokumentów - po rozmowie.
 3. Złożenie dokumentów - komplet dokumentów należy złożyć w dziale kadr IBIB PAN:
  • osobiście, pok. 703, parter,
  • lub przesłać drogą elektroniczną na adres: kadry@ibib.waw.pl.

  
Proponowane tematy badawcze:

 1. Wspomaganie detekcji zmian przedrakowych w rozmazach cytologicznych za pomocą metod rozpoznawania obrazów opartych na uczeniu głębokich sieci neuronowych
  opiekun naukowy: Dr hab. Anna Korzyńska
    
 2. Analiza sekwencji stosu obrazów tkanek w celu poprawienia dokładności detekcji jąder komórkowych
  opiekun naukowy: Dr hab. Anna Korzyńska
    
 3. Optymalizacja dawkowania środków wazopresyjnych w ciężkich urazowych uszkodzeniach mózgu przy wykorzystaniu modelowania propagacji pulsu
  opiekun naukowy: dr hab. Jan Poleszczuk
    
 4. Oszacowanie parametrów fizjologicznych mózgu przy użyciu inwazyjnej spektroskopii w bliskiej podczerwieni
  opiekun naukowy: Prof. dr hab. inż. Adam Liebert
  opiekun pomocniczy: Dr inż. Piotr Sawosz
    
 5. Arterial spin labeling, diffuse correlation spectroscopy, time resolved near infrared spectroscopy - badania nad metodyką oceny ukrwienia kory mózgowej
  opiekun naukowy: Prof. dr hab. inż. Adam Liebert
  opiekun naukowy: Dr hab. inż. Piotr Bogorodzki
  opiekun pomocniczy: Dr inż. Michał Kacprzak
    
 6. Własności śródmiąższu a procesy transportowe w tkankach: modelowanie, predykcja i optymalizacja wybranych terapii
  opiekun naukowy: prof. dr hab. J. Waniewski
  opiekun pomocniczy: dr. J. Stachowska-Piętka
    
 7. Analiza bioinformatyczna medycznych baz danych
  opiekun naukowy: Dr hab. Małgorzata Dębowska
  opiekun pomocniczy: Dr Mauro Pietribrasi
    
 8. Półautomatyczna analiza widm NMR płynów ustrojowych/ekstraktów tkanek w zastosowaniu do badań metabolomicznych
  opiekun naukowy: Dr hab. Beata Toczyłowska
  opiekun pomocniczy: dr Igor Zukov, IBB
  opiekun pomocniczy: dr n. med. Anna Słowikowska
    
 9. Analiza profili metabolicznych płynów ustrojowych w wybranych schorzeniach
  opiekun naukowy: Dr hab. Beata Toczyłowska
    
 10. Badanie mechanizmu oddziaływania tiopuryn z DNA za pomocą nanostrukturyzowanych bio-platform
  opiekun naukowy: Dr hab. Kamila Sadowska
  opiekun pomocniczy: Dr Marcin Urbanowicz
    
 11. Zsynchronizowane pomiary chwilowych wartości wybranych parametrów fizjologicznych podczas terapeutycznej toracentezy oraz ich matematyczna i fizjologiczna analiza
  Promotor: dr hab. inż. Tomasz Gólczewski, prof. IBIB PAN
  Promotor pomocniczy: dr inż. Krzysztof Zieliński
    
 12. Nanoskafoldy dla biosystemów wspomagania procesów biologicznych do celów biomedycznych
  Promotor: Prof. dr hab. inż. Ludomira Granicka
  Promotor pomocniczy: Dr Anna Grzeczkowicz

   
Dokumenty

Regulamin Szkoły Doktorskiej TIB PAN

Program kształcenia Szkoły Doktorskiej TIB PAN