Aktualności

Trwa nabór do międzynarodowych projektów studenckich ME310/SUGAR oraz Challenge Based Innovation!

Projekty są świetną okazją do uzupełnienia lub wzmocnienia wiedzy
i umiejętności o aspekty takie jak praca w zespołach międzynarodowych
i multikulturowych, kreatywność, głębokie zrozumienie rzeczywistych potrzeb użytkownika, efektywna praca zdalna, myślenie projektowe, szybkie prototypowanie, zarządzanie budżetem. Jest to też szansa
na osobiste poznanie i zainspirowanie się ciekawymi osobami z różnych ośrodków akademickich i badawczych z całego świata, a wreszcie pozyskanie nowych przyjaciół
i rozwój swojej sieci globalnych kontaktów.

  

 

Wszelkie osoby są mile widziane, a szczególnie osoby z zainteresowaniem w kierunku analityki, Big Data, AI.

Udokumentowany udział w projektach będzie umożliwiał wystąpienie do władz wydziału o uznanie uzyskanych efektów uczenia się w postaci pkt. ECTS lub wpisu o osiągnięciu do suplementu
do dyplomu.

Na wydarzeniu facebookowym planowany jest webinar dotyczący szczegółów projektu
w poniedziałek 05.10.2020 r.

  

Więcej informacji poprzez stronę facebooka lub kontakt e-mailowy z koordynatorem programu:
dr inż. Mariusz Kaleta, mkaleta@elka.pw.edu.pl.

  

Zapraszamy!