Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" ogłosiła ranking 2021!

Gmach Główny Politechniki Warszawskiej

   
Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2021, to w istocie cztery rankingi: uczelni akademickich, uczelni niepublicznych, publicznych uczelni zawodowych i kierunków studiów. 

  
Rankingu Uczelni Technicznych, po raz 16. rzędu, Politechnika Warszawska uplasowała się na pierwszym miejscu. W zestawieniu znalazły się 23 uczelnie.

Ranking Uczelni Technicznych 2021
Zdjęcie Rektora PW prof. Krzysztofa Zaremby, Dziekanów i Prodziekanów PW z pamiątkowymi dyplomami rankingu uczelni Perspektywy 2021

  
W Rankingu Szkół Wyższych Politechnika Warszawska zajęła trzecie miejsce. To 5. raz z rzędu, gdy PW plasuje się na podium tego zestawienia. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, najlepszą polską uczelnią został Uniwersytet Jagielloński, tuż za nim sklasyfikowano Uniwersytet Warszawski.

Ranking Uczelni Akademickich 2021
Metodologia Rankingu Szkół Wyższych 2021

Ranking Uczelni Akademickich, w którym klasyfikowana jest Politechnika Warszawska, uwzględnia 27 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów:

 • Prestiż, 
 • Absolwenci na rynku pracy, 
 • Potencjał naukowy, 
 • Efektywność naukowa, 
 • Potencjał naukowy, 
 • Innowacyjność, 
 • Umiędzynarodowienie. 

W Rankingu uwzględniono 96 uczelni, posiadających uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora.

   
W Rankingu Studiów Inżynierskich, 17 kierunków studiów, spośród 22. dostępnych na naszej Uczelni, sklasyfikowano na pierwszym miejscu. 4 z nich prowadzone są na Wydziale Elektroniki
i Technik Informacyjnych:

 • automatyka i robotyka,
 • elektronika i telekomunikacja,
 • informatyka,
 • inżynieria biomedyczna.

   
Pełny Ranking Kierunków Studiów (RKS) ocenia 71 kierunków studiów („subjects”) w 9. obszarach rankingowych obejmujących nauki: humanistyczne, teologiczne, społeczne, ekonomiczne, ścisłe, przyrodnicze, medyczne i o zdrowiu, techniczne, a także blok nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych.
RKS 2021 nie obejmuje kierunków artystycznych.

Zgodnie z przyjętymi zasadami, kierunki objęte Rankingiem muszą być prowadzone w danej uczelni
w trybie stacjonarnym – na jednolitych studiach magisterskich lub na studiach II stopnia (zapewniając studentom możliwość kontynuacji nauki po ukończeniu studiów I stopnia w tej samej uczelni).
Jednostka prowadząca dany kierunek studiów musi posiadać przynajmniej jedno uprawnienie
do nadawania stopnia doktora, bez względu na dziedzinę nauki.
Ranking w zależności od specyfiki danego kierunku, powstaje na podstawie 11. – 13. wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów: 

 • Prestiż, 
 • Absolwenci na rynku pracy, 
 • Potencjał akademicki,
 • Potencjał dydaktyczny,
 • Potencjał naukowy,
 • Umiędzynarodowienie.

   
W rankingu według kryterium Absolwent na rynku pracy oraz Prestiż akademicki Politechnika Warszawska zajęła trzecie miejsce. Zestawienia obejmują po 50 uczelni.

Ranking wg kryterium Absolwent na rynku pracy 2021
Ranking wg kryterium Prestiż akademicki 2021

     
Ranking przygotowała Fundacja Edukacyjna Perspektywy pod nadzorem kapituły kierowanej przez prof. Michała Kleibera. To 22. edycja zestawienia.

Pełne wyniki są dostępne na stronie ranking.perspektywy.pl».

    

(Źródło: www.ranking.perspektywy.pl)