Politechnika Warszawska w szanghajskim rankingu dyscyplin naukowych 2020!

   
Znamy najlepsze na świecie uczelnie w 54 dyscyplinach naukowych. Politechnika Warszawska została sklasyfikowana w siedmiu
z nich, z czego w pięciu na pierwszym miejscu w Polsce.

W obszarze nauk przyrodniczych (natural sciences):

 • fizyka - miejsca 301-400 na świecie, 3. miejsce
 • matematyka - miejsca 301-400 na świecie, 3. miejsce w Polsce

W obszarze nauk technicznych i inżynierskich (engineering):

 • mechatronika - miejsca 151-200 na świecie, 1. miejsce w Polsce
 • elektrotechnika i elektronika - miejsca 201-300 na świecie, 1. miejsce w Polsce
 • telekomunikacja - miejsca 201-300 na świecie, 1. miejsce w Polsce
 • mechanika - miejsca 201-300 na świecie, 1. miejsce w Polsce
 • energetyka - miejsca 301-400 na świecie, 1. miejsce w Polsce

ShanghaiRanking Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) to międzynarodowe zestawienie uczelni dla poszczególnych dyscyplin naukowych. 54 klasyfikowane w rankingu dyscypliny przyporządkowane zostały do pięciu dziecin:

 • nauk przyrodniczych, 
 • medycznych, 
 • społecznych, 
 • nauk o życiu, 
 • nauk technicznych i inżynierskich. 

Ogółem w zestawieniu sklasyfikowano 4000 uczelni z całego świata. Niekwestionowanym zwycięzcą rankingu są uczelnie amerykańskie, które zajęły pierwsze miejsce  w 31 dyscyplinach.

Ranking tworzony jest na podstawie pięciu kryteriów:

 • liczbę artykułów naukowych, 
 • wpływ cytowań mierzony wskaźnikiem Category Normalized Citation Impact (CNCI), 
 • współpracę międzynarodową w odniesieniu do publikacji, 
 • liczbę artykułów w najważniejszych czasopismach, 
 • liczbę znaczących nagród naukowych.

Ranking GRAS jest rankingiem tematycznym tworzonym przez Uniwersytet Jiao Tong w Szanghaju, który jest twórcą także rankingu szanghajskiego (ARWU). Ranking ARWU jest jednym z czterech najważniejszych rankingów szkół wyższych, obok QS, Tims Higher Education oraz U-Multirank.

Pełne wyniki - na stronie rankingu».