Spotkanie z cyberbezpieczeństwem Agencji Wywiadu

Zaproszenie na spotkanie z przedstawicielami Agencji Wywiadu

OSINT - nie lekceważ białego wywiadu! Zapraszamy na spotkanie z szefem komórki cyberbezpieczeństwa w Agencji Wywiadu! Start: środa, 11.05.2022 godz. 18:15.

Siedząc wygodnie przed komputerem i popijając kawę można, przy odrobinie szczęścia, zdobyć wiele ciekawych informacji o osobach, instytucjach, czy zamkniętych lokalizacjach. Wystarczy, że umiejętnie skorzystamy z wyszukiwarki, a zebrane informacje powiążemy w logiczną całość.

Chcesz wiedzieć więcej - dołącz do spotkania KNBIhttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a184ef2ce647f4e77b995b4cdec01bef3%40thread.tacv2/1651661387283?context=%7b%22Tid%22%3a%223b50229c-cd78-4588-9bcf-97b7629e2f0f%22%2c%22Oid%22%3a%224f9e2ab4-56df-404c-b50f-41b2c8f5b651%22%7d