Karol Abratkiewicz otrzymał nagrodę wydawnictwa MDPI Sensors 2022 TRAVEL AWARD FOR POSTDOCS AND PHD STUDENTS

Karol Abratkiewicz, doktorant naszego Instytutu Systemów Elektronicznych Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej otrzymał nagrodę wydawnictwa MDPI Sensors 2022 TRAVEL AWARD FOR POSTDOCS AND PHD STUDENTS w kategorii Remote Sensors and Radar Sensors. Nagroda jest przyznawana dla doktorantów oraz uczestników staży podoktorskich z całego świata, których dorobek naukowy oraz doświadczenie zasługuje na szczególne uznanie międzynarodowego środowiska.

Karol Abratkiewicz w swojej pracy naukowej zajmuje się algorytmami przetwarzania sygnałów radarowych, ze szczególnym uwzględnieniem analizy sygnałów niestacjonarnych w dziedzinie czas-częstotliwość. Jest autorem i współautorem ponad trzydziestu artykułów naukowych, referatów publikowanych w materiałach konferencyjnych, raportów badawczych oraz monografii „Understanding FM radar signal through parameter estimation”, w New Methodologies for Understanding Radar Data (A. K. Mishra i S. Bruggenwirth, Red. Institution of Engineering and Technology, 2021).

Karol Abratkiewicz jest również wiodącym autorem zgłoszenia patentowego, a także laureatem licznych nagród za osiągnięcia naukowe, jak np. II i III nagrody w konkursie dla młodych naukowców podczas międzynarodowych konferencji Signal Processing Sympsium 2019 i 2021, zespołowej nagrody Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w latach 2018-2019 jak również stypendium Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych oraz Fundacji MIKON. Jest także zaangażowany w krajowe i międzynarodowe projekty badawczo-rozwojowe z dziedziny obronności i bezpieczeństwa realizowane w Pracowni Technik Radiolokacyjnych na Politechnice Warszawskiej.

Karol Abratkiewicz jest doktorantem czwartego roku studiów doktoranckich w Instytucie Systemów Elektronicznych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych. Rozprawę doktorską pt. „Methods of analysis and synthesis for radar signals using chirp rate estimation in the time frequency domain” przygotowuje pod kierunkiem prof. Piotra Samczyńskiego.