Aktualności

Nowa wystawa na żywo oraz w formie wirtualnej w Bibliotece WEiTI PW - kwiecień - czerwiec 2022 r.

Praca przedstawiająca ciekłe kryształy

Autor wystawy dr inż. Marek Sutkowski od 2006 roku pracuje w Politechnice Warszawskiej na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych w Instytucie Mikro i Optoelektroniki. W ramach prac badawczo-naukowych oraz zajęć ze studentami zajmuje się tematyką dotyczącą rejestracji obrazu, a także zastosowania technik fotograficznych oraz metod specjalistycznej obróbki i przetwarzania obrazów w aplikacjach technicznych i multimedialnych. Prócz prac naukowych, jest autorem licznych publikacji w specjalistycznych czasopismach. Fotografią zajmuje się od pierwszej połowy lat 80., uprawia tę dziedzinę w sposób twórczy nieprzerwanie do dzisiaj.

Burząc naturalną skłonność ciekłych kryształów w ich dążeniu do stanu uporządkowania, a także dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu pewnych zjawisk fizycznych, mogą one być użyte twórczo, do wygenerowania struktur o naturze symbolicznej typu przedstawiającego lub nieprzedstawiającego. Powstałe w ten sposób fotomalarskie mikrofotografie fantazyjnych lub abstrakcyjnych form pochodzących ze struktur ciekłokrystalicznych, uzupełnione elementami powstałymi w wyniku działania innych technik tworzenia i manipulacji obrazem (zarówno w sferze fizycznej jak cyfrowej), służą do generowania niezwykłych obrazów odwołujących się do skojarzeń wizualnych z kręgu otaczającego nas świata w rozumieniu zmysłowym i transcendentalnym.

Chętnych zapraszamy do oglądania wystawy na żywo do Biblioteki Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Więcej informacji na stronie www.