Aktualności

Rozpoczęliśmy nowy rok akademicki!

Inauguracja roku akademickiego Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych

Gaudeamus igitur! Tradycyjnie, 1 października br, dokładnie o 18.15 rozpoczęliśmy nowy rok akademicki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Uroczystość rozpoczął prof. dr hab. Michał Malinowski, Dziekan naszego Wydziału. W swoim wystąpieniu podsumował niezwykłe chwile, w jakich znalazła się Uczelnia podczas pandemii COVID-19. Dzięki wytężonym wysiłkom wszystkich wykładowców oraz pracowników zaplecza administracyjnego wszystkie zajęcia odbywały się na najwyższym możliwym poziomie w niespotykanym do tej pory trybie. Osiągnięte wyniki m.in. w rankingu Perspektyw, odzwierciedlają włożony trud w proces dydaktyczny. Nasz Wydział zajął najwyższe miejsce aż w czterech kierunkach nauczania! Czas pandemii to nie jedyne wyzwania przed jakimi staliśmy i z którymi wciąż się zmierzamy. Kolejne to organizacja pracy Wydziału z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych oraz przygotowanie do ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021.

Wciąż aktualne są także wybory pomiędzy: nauką a populizmem, otwarciem a zamknięciem oraz solidaryzmem i elitaryzmem. W swoim wystąpieniu prof. Michał Malinowski nawiązał do twórczości cenionego autora powieści science-fiction poruszającego w swojej twórczości zagadnienia dotyczące rozwoju nauki i techniki – Stanisława Lema, który podkreślał, że „Technologia nie jest zaraźliwa, ale rozprzestrzenia się szybciej od epidemii”.

Podczas uroczystego ślubowania akademickiego nowo przyjęci studenci zobowiązali się do przestrzegania godności akademickiej i dobrego imienia Politechniki Warszawskiej, wytrwałego zdobywania wiedzy i umiejętności oraz stałego jej pogłębiania i doskonalenia, dociekania prawdy, jej głoszenia oraz dawania jej świadectwa swoim postępowaniem, przestrzegania zasad tolerancji światopoglądowej oraz przyczyniania się do pomnażania dorobku wspólnoty uczelni Politechniki Warszawskiej.

Po ciekawym wystąpieniu przedstawiciela studentów wykład inauguracyjny poprowadził dr hab. Paweł Domański, prof. uczelni pt: „Inżynier automatyk: inlier czy outlier” zwracający uwagę na rolę inżyniera we współczesnym świecie biznesu. Zakończając wykład profesor zaapelował do całej społeczności Wydziału aby postępowała zgodnie z hasłem: „be bold, be brave, be brilliant”.

Po inauguracji czas już na zajęcia. Zapraszamy Was, Studenci, do aktywnego uczestnictwa nie tylko w wykładach, ćwiczeniach czy laboratoriach, ale także życia całej wspólnoty naszego Wydziału.