Aktualności

Rok akademicki 2020/2021 został uroczyście otwarty!

   
1 października 2020 r. prof. dr hab. inż. Michał Malinowski, Dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, ogłosił rozpoczęcie roku akademickiego 2020/2021.

Uroczystość poprowadził Dziekan Wydziału, a udział w niej wzięli JM Rektor Politechniki Warszawskiej, Prodziekani Wydziału, członkowie Rady Wydziału, akademicy pełniący funkcje Dziekanów w poprzednich kadencjach,
goście z zaprzyjaźnionych wydziałów, przedstawiciele doktorantów, członkowie Wydziałowej Rady Samorządu oraz studenci rozpoczynający studia, którzy w procesie rekrutacji uzyskali najlepsze wyniki. 

Ze względu na obostrzenia wynikające z pandemii COVID-19, liczba zaproszonych gości była ograniczona, jednak wszyscy zainteresowani mogli uczestniczyć w inauguracji oglądając jej transmisję na stronie Wydziału lub za pośrednictwem mediów społecznościowych. 

Przebieg uroczystości odbył się zgodnie z programem:     

  1. Hymn państwowy
  2. Przemówienie Dziekana Wydziału, prof. dr. hab. inż. Michała Malinowskiego
  3. Wystąpienie JM Rektora PW, prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Zaremby
  4. Immatrykulacja
  5. Wystąpienie przedstawiciela studentów
  6. "Gaudeamus"
  7. Wykład inauguracyjny dr. hab. inż. Tomasza Gambina "Ewolucja współczesnej biomedycyny w kierunku informatyki"
     

Zainteresowanym tematyką wykładu udostępniamy prezentację dr. hab. inż. Tomasza Gambina.

  
Tych z Państwa, którzy nie mogli świętować z nami w czasie rzeczywistym, zapraszamy do obejrzenia nagrania z uroczystości. 

    

Wszystkim zaproszonym gościom dziękujemy za udział w inauguracji!