Grammarly Premium - narzędzie do korekty błędów

Grammarly Premium

Biblioteka Główna PW wykupiła dostęp do platformy Grammarly Premium.

Jest to narzędzie korekty błędów językowych w tekstach pisanych po angielsku. Program nie tylko wyłapuje literówki, ale poprawia też błędy: 

  • gramatyczne
  • interpunkcyjne
  • stylistyczne
  • ortograficzne  

Liczba kont jest ograniczona w ramach poszczególnych grup użytkowników.

Szczegółowe informacje na temat warunków rejestracji i korzystania z Grammarly Premium dostępne są na stronie Biblioteki Głównej.