Nabór do LIDER POB BIB II oraz Open Science

Wystartował nabór do konkursu LIDER POB BIB II, którego celem jest rozwinięcie technologii oraz opracowań z obszaru biotechnologii i inżynierii biomedycznej, zwiększenie potencjału badawczego oraz popularyzację obu dyscyplin w PW poprzez rozwój kadry naukowej, tj. zatrudnienie nowych pracowników badawczych (adiunktów lub asystentów) i pracowników naukowo-badawczych oraz/lub inwestycję w infrastrukturę badawczą wykorzystywaną do badań związanych z tymi dyscyplinami. Szczegóły konkursu: https://badawcza.pw.edu.pl/Konkursy/Aktualne-konkursy/LIDER-POB-BIB-II

Ruszył także nabór do kolejnej edycji programu Open Science: https://badawcza.pw.edu.pl/Konkursy/Aktualne-konkursy/Open-Science-V